اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

 

اعضاء هیات مدیره

نماینده

سمت

شرکت رویال صدف کیش (سهامی خاص)

مسعود بابایی

رییس هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)

عباس قاسمی

نایب رییس هیات مدیره

شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (سهامی خاص)      

سمیرا راک خواه

عضو هیات مدیره

شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص)

محمد عبدالهی

عضو هیات مدیره

شرکت سرمایه گزاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

علی اکبر چهارمحالی      

مدیر عامل و عضو هیات مدیره