اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

 

اعضاء هیات مدیره

نماینده

سمت

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

سعید نظری

رییس هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)

فریدون رهنمای رودپشتی

نایب رییس هیات مدیره

شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد (سهامی خاص)

علیرضا بادکوبه هزاوه

عضو هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

محمد عبدالهی

عضو هیات مدیره

شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (سهامی خاص)

علی شیدایی نرمیقی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره